Việt Nam Tengyuan Fine Line Company, Ltd. Chào mừng đến thăm Số liên lạc:  0084-2736519096 0964107228

越南腾远精线公司

VĂN HÓA

Hiển thị sản xuất

LIÊN HỆ

Liên hệ
VĂN HÓA>>Liên hệ
CƠ SỞ VIỆT NAM

Địa chỉ: 131B2, Khu công nghiệp Long Giang (Ljip), xã Tân Lập1, huyện Tân Phước, tỉnh Tlen GiangPHÂN PHỐI XUẤT KHẨU

TEL: 0084-2736519096  0964107228
FAX: 0084-2736519094
E-mail: Zyang@tenglonggroup.com