Việt Nam Tengyuan Fine Line Company, Ltd. Chào mừng đến thăm Số liên lạc:  0084-2736519096 0964107228

越南腾远精线公司

TIN TỨC

Hiển thị sản xuất

LIÊN HỆ

TIN TỨC>>Tin tức ngành
CÔNG TY TNHH TENG YUAN (VIỆT NAM) tổ chức lễ khai mạc.
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2019, CÔNG TY TNHH TENG YUAN WIRE (VIỆT NAM). tổ chức lễ khai trương tại Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Qianjiang, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.